پروژه ها

ETIOPIA I


Invernadero multitunel diseñado para la aclimatación y enraizamiento de plantas de caña de azuca producidas in vitro.


گالری تصاویر


ETIOPIA I
ETIOPIA I
ETIOPIA I

آیا به دنبال بهترین روش های مهندسی برای پروژه هایتان هستید؟