پروژه ها

ETIOPIA II


Secadero solar de café, sin consumo energético alguno, funciona con paneles solares.

 


گالری تصاویر


ETIOPIA II
ETIOPIA II
ETIOPIA II
ETIOPIA II

آیا به دنبال بهترین روش های مهندسی برای پروژه هایتان هستید؟