پروژه ها

TURQUIA III


Invernadero de plástico con todos los equipamientos tecnológicos para la producción de diversas variedades de tomate.

Segun el ancho de nave podremos dar mayor altura a la nave del invernadero y por tanto obtener mayor volumen de aire y mejor inercia térmica.

 

 

 


گالری تصاویر


TURQUIA III
TURQUIA III
TURQUIA III
TURQUIA III
TURQUIA III
TURQUIA III
TURQUIA III
TURQUIA III
TURQUIA III
TURQUIA III
TURQUIA III
TURQUIA III

آیا به دنبال بهترین روش های مهندسی برای پروژه هایتان هستید؟