پروژه ها

ESPAÑA IV


Invernadero cubierta de policarbonato para la producción de algas y su posterior procesamiento de sus derivados, productos de cosmética, farmaceúticos y biodiesel.


گالری تصاویر


ESPAÑA IV
ESPAÑA IV
ESPAÑA IV
ESPAÑA IV

آیا به دنبال بهترین روش های مهندسی برای پروژه هایتان هستید؟