پروژه ها

RUMANIA


Módulo de invernadero con perímetro de policarbonato, techo de plástico y todos los equipamientos para producir tomate, pepino y flores.


گالری تصاویر


RUMANIA
RUMANIA
RUMANIA
RUMANIA
RUMANIA
RUMANIA
RUMANIA
RUMANIA

آیا به دنبال بهترین روش های مهندسی برای پروژه هایتان هستید؟